💋Välkommen till noeifevo:s officiella webbplats

Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av noeifevo. På hela webbplatsen hänvisar villkoren vi, vi och våra till noeifevo. Noeifevo erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg, tjänster och produkter (hädanefter kallade Tjänsten) tillgänglig från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.ptieren.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår tjänst och samtycker till att vara bunden av följande villkor (användarvillkor, villkor), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll. sind.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

För att skydda din säkerhet och legitima rättigheter och intressen, läs installations- och användningsanvisningarna för produkten och programvaran noggrant innan du använder tjänsten. Underlåtenhet att följa och följa underhållsinstruktioner kan orsaka skada på dig eller andra eller skada på produkten eller andra föremål i området. Om du använder produkten anses du noggrant ha läst installations- och användningsanvisningarna för produkten och programvaran och att du har förstått, bekräftat och accepterat alla villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 ALLMÄNNA VILLKORN

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor. Genom att använda vår tjänst intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta din minderåriga anhöriga att göra det som tillhandahålls av webbplatsen för att använda tjänsten. Du får inte använda vår tjänst för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du är ansvarig för ditt beteende när du använder våra tjänster och förbinder dig att inte störa den normala driften av webbplatsen eller skada statens, allmänhetens eller andra användares intressen. Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Du samtycker till att om du meddelas av oss eller andra användare att du har brutit mot eller brutit mot någon av Villkoren, kan du bli föremål för varningar, begränsningar eller förbud mot att använda vissa eller alla tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.

AVSNITT 2 VILLKOR FÖR NETBUTIKN

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Din användning av vår tjänst eller köp av våra produkter är för personligt bruk eller familjebruk. Du samtycker till att inte dekompilera, demontera, reverse engineering, reproducera, duplicera eller distribuera någon del av produkten, användningen av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

AVSNITT 3 INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHETN

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERE

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt))

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy. Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten eller prestandan för några produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONN

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

AVSNITT 7 EXTRA VERKTYGE

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över. Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och ditt eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna. Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.gen.

AVSNITT 8 LÄNKAR TILL TREDJE PARTN

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs igenom tredjepartens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 Immateriella rättigheterm

Vi är den enda och exklusiva ägaren till alla rättigheter och äganderätter i och till tjänsten och produkterna. Vi ger dig ingen rätt att äga eller använda några patent, upphovsrätter, affärshemligheter, varumärken eller andra rättigheter i eller till någon del i våra tjänster eller produkter utan vårt skriftliga tillstånd. Du samtycker till att inte ansöka om eller registrera några immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till patent, varumärken, upphovsrätter, domännamn och andra immateriella rättigheter i något land eller region för användningen av vår tjänst och våra produkter.

Du samtycker till att äganderätten (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till verken (hädanefter kallade härledda verk) skapade med hjälp av verk, material, information etc. som du nu har med tillstånd som används av oss eller i framtida eller användningen av någon av våra nuvarande och framtida tjänster (inklusive men inte begränsat till skapande verktyg, etc.) kan delas mellan noeifevo och användare.n.

Du samtycker till att ditt eget skapande (inklusive, men inte begränsat till, anpassning, kompilering) baserat på härledda verk kräver vårt samtycke och att du inte får förvärva eller göra anspråk på någon oberoende upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt till sådana nya verk utan att inte använda , sälja vidare, distribuera, tilldela eller underlicensiera med vårt samtycke.

AVSNITT 10 ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAGE

Om du skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) på vår begäran eller utan en begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt, Innehåll), samtycker du till att ditt innehåll inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att ditt innehåll inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara dig själv eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till något innehåll. Du är ensam ansvarig för allt innehåll du skapar och dess riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för något innehåll som publiceras av dig eller tredje part. Om du anser att dina rättigheter har kränkts av våra användare kan du kontakta oss och tillhandahålla skriftliga bevis på att du är ägaren eller en auktoriserad representant för ägaren.d.

Du samtycker till att vi när som helst och utan begränsningar kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst innehåll som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte förbli skyldiga att (1) hålla något innehåll konfidentiellt; (2) betala ersättning för innehåll; eller (3) för att svara på innehåll. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande avgör är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor skada .

AVSNITT 11 PERSONUPPGIFTERN

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att vi kan använda din personliga information för att skicka dig aktivitetsinformation eller annan relevant kommersiell information via e-postsidor eller andra lagliga sätt. Vid användning av kommunikationsoperatörer samtycker användarna till att ta emot relevant tjänst eller annan information som skickas till dem av oss eller kooperativa företag genom system med mervärde eller andra medel, annan information, inklusive men inte begränsat till aviseringsinformation, reklaminformation, reklam information etc. Om du inte längre vill ta emot ovanstående information kan du kontakta oss på det sätt som anges i e-postmeddelandet eller på adressen i slutet av detta avtal.

Ditt inlämnande av personlig information via butiken skyddas av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 12 FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAGN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) ... . Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 13 FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGARN

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) gör intrång eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 14 FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNINGG

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. Noeifevo, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som köpts via tjänsten eller för andra anspråk som på något sätt relaterar till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller förlust eller skada av något slag som genom användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.nkt.

AVSNITT 15 ERSÄTTNINGZ

Du samtycker till att gottgöra och hålla Noeifevo och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive skäliga anspråk skadeslösa, försvara och inneha ofarliga advokatarvoden från tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 16 AVSKÄRBARHETL

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Användning Sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

17 AVSNITT UPPSÄGNINGG

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor gäller om inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med datum för uppsägning; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 18 HELA AVTALETG

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten , utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner i användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

AVSNITT 19 GÄLLANDE LAGT

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.

AVSNITT 20 ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKORN

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 21 KONTAKTINFORMATIONN

Vänligen skicka frågor om användarvillkoren till försäljning@Noeifevo.de.TILLBAKA TILL TOPPEN