💋Welkom op de officiële website van noeifevo

Garantie beleid

Bedankt voor uw interesse in de producten en diensten van Noeifevo Batteries. Wij streven ernaar de meest betrouwbare batterijen ter wereld te maken. Als u een probleem heeft met een van onze batterijen, hebben we een duidelijk garantiebeleid ontwikkeld om elk probleem op te lossen.

Wij bieden garantie tegen slechte prestaties van producten als ze correct worden gebruikt volgens de instructies in de producthandleiding.

Lees de producthandleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt en gebruik de batterij op de juiste manier volgens de instructies in de handleiding.


N100, N200, D4870 hebben een beperkte garantie van vijf jaar
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en vervalt als het product commercieel wordt gebruikt, structureel wordt gewijzigd of onder druk wordt gezet buiten de fysieke grenzen van de materialen die in de carrosserie of componenten worden gebruikt, of beschadigd raakt als gevolg van abnormaal gebruik. Lekke banden en normale slijtage zijn niet gerechtvaardigd.

Niet overdraagbaar
Deze beperkte garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar aan een andere persoon of entiteit. Neem voor een garantieclaim contact op met de plaats van aankoop.

Procedure voor garantieclaims
Als ons product niet normaal werkt, zal de consument ons helpen alle batterijtests uit te voeren. Beide partijen bevestigen dat het product kwaliteitsproblemen heeft. We sturen een nieuwe batterij ter vervanging van de defecte batterij nadat deze is teruggestuurd naar ons EU-magazijn via het door ons voorbereide prepaid-label.
Als onze producten kwaliteitsproblemen hebben en niet normaal werken, kunnen we vanaf de datum van aankoop en binnen 6 maanden vervangings- of terugbetalingsdiensten bieden. Als onze producten binnen 7 maanden vanaf de aankoopdatum tot het einde van de garantie kwaliteitsproblemen hebben en niet normaal werken, kunnen we vervangende diensten leveren.
Als u vragen ondervindt bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op, wij bieden 24-uurs klantenservice.
Algemene voorwaarden voor garantieclaims
Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper. Als de klant wordt geschonken of doorverkocht, moet de oorspronkelijke koper aanspraak maken op garantie. Originele bestelinformatie is vereist voor garantie.
Alle producten die voor een geldige garantieservice worden geretourneerd, worden op onze kosten en op ons risico verzonden. Klanten die de producten op het aangegeven tijdstip moeten retourneren naar de opgegeven locatie

Garantie-uitsluitingen
De Fabrikant heeft onder deze Beperkte Garantie geen verplichting voor producten die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot):
Schade veroorzaakt door onjuiste installatie; Losse klemaansluitingen, wisselende ondermaat, onjuiste aansluitingen (serieel en parallel) voor de gewenste spanning en AH-eisen, of aansluitingen met omgekeerde polariteit.
Milieuschade: ontoereikende opslagomstandigheden zoals bedoeld door de fabrikant; Blootstelling aan extreme hoge of lage temperaturen, vuur of bevriezing, of waterschade.
Schade veroorzaakt door aanrijding.
Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, onder of door het product, over het product, vuile aansluitconnectoren.
Product dat is geopend, gewijzigd of waarmee is geknoeid.
Product dat wordt gebruikt voor andere toepassingen dan waarvoor het is ontworpen en bedoeld, inclusief het herhaaldelijk starten van de motor.
Product dat wordt gebruikt op een extra grote omvormer/lader zonder gebruik te maken van een door de fabrikant goedgekeurd stroomlimietapparaat.
Product dat te klein was voor de toepassing, inclusief een airconditioner of een soortgelijk apparaat met een startstroom met vergrendelde rotor, dat niet wordt gebruikt in combinatie met een door de fabrikant goedgekeurd rijstrookbeperkingsapparaat.
Product niet opgeslagen binnen het opslagbeleid van de fabrikant, inclusief het opslaan van het product tegen lage kosten.
Deze beperkte garantie dekt geen producten die het normale einde van hun levensduur hebben bereikt als gevolg van gebruik dat vóór de garantieperiode kan plaatsvinden. Een batterij kan gedurende zijn levensduur slechts een bepaalde hoeveelheid energie leveren. Dit gebeurt over verschillende tijdsperioden, afhankelijk van de toepassing. De fabrikant behoudt zich het recht voor om een ​​garantieclaim te weigeren als bij inspectie wordt vastgesteld dat het product het normale einde van de levensduur heeft bereikt, zelfs binnen de garantieperiode.

Hoe u garantieservice kunt krijgen
Neem contact met ons op voor een REMA-nummer en instructies voor het retourneren van een product.

E-mail: sale@noeifevo.de
TERUG NAAR BOVEN